Jeśli planujesz zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko opiekuna lub opiekunki osoby starszej w naszej agencji, możesz wypełnić prosty i intuicyjny formularz, w którym zawrzesz najważniejsze informacje dotyczące między innymi doświadczenia, gotowości do pracy oraz umiejętności i kompetencji.

Pamiętaj, że każdą kandydaturę rozpatrujemy indywidualnie. Brak dokumentów potwierdzających doświadczenie nie wyklucza aplikacji. Wiele naszych opiekunek zdobyło umiejętności podczas opieki nad seniorem w rodzinie, co często jest wystarczające, by rozpocząć pracę w charakterze opiekunki. Aplikuj, a na rozmowie kwalifikacyjnej porozmawiamy o szczegółach.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy.

Formularz do druku:

Kwestionariusz osobowy
lub wypełnij online:

  Czy ma Pan/Pani tytuł do renty, emerytury lub posiada stopień niepełnosprawności (proszę wskazać właściwe):

  brakrentaemeryturastopień niepełnosprawności

  Czy jest Pan/Pani osobą palącą? (wymagane)

  NIETAK


  Gotowość do pracy

  Czy może Pani/Pan zostać na święta:

  NIETAK

  Czy chce Pan/Pani opiekę przy kobiecie/meżczyźnie/czy obojetnie:(wymagane)

  KobietaMężczyznanie ma znaczenia

  Czy chce Pan/Pani opiekę nad dwiema osobami (jeżeli są warunki – proszę je wskazać):

  NIETAKZależy (proszę podać uwarunkowania)

  Prosimy o załączenie zdjęcia (wymagane)

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

  UWAGA!!!

  Prosimy o niezwłoczną informację w przypadku zmiany daty gotowości do pracy !