Formularz do druku:

Kwestionariusz osobowy
lub wypełnij online:

  Czy ma Pan/Pani tytuł do renty, emerytury lub posiada stopień niepełnosprawności (proszę wskazać właściwe):

  brakrentaemeryturastopień niepełnosprawności


  Czy jest Pan/Pani osobą palącą? (wymagane)
  NIETAK

  Gotowość do pracy
  Czy może Pani/Pan zostać na święta:
  NIETAK

  Czy chce Pan/Pani opiekę przy kobiecie/meżczyźnie/czy obojetnie:(wymagane)
  KobietaMężczyznanie ma znaczenia

  Czy chce Pan/Pani opiekę nad dwiema osobami (jeżeli są warunki – proszę je wskazać):
  NIETAKZależy (proszę podać uwarunkowania)
  Prosimy o załączenie zdjęcia (wymagane)
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

  UWAGA!!!

  Prosimy o niezwłoczną informację w przypadku zmiany daty gotowości do pracy !